جستجو
Filters

CLASSIC 1920

ترنج، دارچین، لیمو وسط: فلفل، جوز، یاسمن، رز، بادیان، کینامون وقتی می ماند: برگ های مات، چای قرمز، تشمک، روبارب، شمعدانی مصری، برگ های سرخ، سنبل آلمانی، موگان

کلاسیک 1920 که احساس های قدیمی را به خاطر می آورد، رایحه ای است که مرز و راز وآرزوها را با هم هماهنگ کرده است. این رایحه با عطرهای خوشبو ساخته شده که با عطر گل
پیچیده و با رایحه های میوه، تعدیل شده است. در نهایت، رنگ سبز و بواز وتیور از هاییتی و چوبسدر از چین، در کنار هم افسون گریِ چوب سدر را منتقل می کند.

کلاسیک 1920 که احساس های قدیمی را به خاطر می آورد، رایحه ای است که مرز و راز وآرزوها را با هم هماهنگ کرده است. این رایحه با عطرهای خوشبو ساخته شده که با عطر گل
پیچیده و با رایحه های میوه، تعدیل شده است. در نهایت، رنگ سبز و بواز وتیور از هاییتی و چوبسدر از چین، در کنار هم افسون گریِ چوب سدر را منتقل می کند.

نوشتن بررسی محصول
  • ثبت بررسی محصول تنها برای کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، مجاز است.
  • بد
  • عالی
برچسب‌های‌محصول
بالا