جستجو
Filters

1926

به مانند شاهدخت توران دات، این عطر بسیار جذّاب با دسته گل کاسبرگی اش به جذابیت و زیبائی جریان هوای تازه ای می دهد. شکوفۀ پرتقال متقاعد کننده (متقاعد کننده در اینجا یعنی اینکه همگان زیبائی آن را قبول دارند)، که زنجبیل آن را جالب توجه تر ساخته و گلابی آن را نرم می سازد با گل نرگس، میخک صد پَر و یاسمن جذابیت و زیبائی پیدا می کند. یک ظرف چینی قدیمی، اصالت و نجابت شرقی اش را از طریق درخت کندر، چرم، و عنبر منتشر ساخته و پراکنده می سازد.

به مانند شاهدخت توران دات، این عطر بسیار جذّاب با دسته گل کاسبرگی اش به جذابیت و زیبائی جریان هوای تازه ای می دهد. شکوفۀ پرتقال متقاعد کننده (متقاعد کننده در اینجا یعنی اینکه همگان زیبائی آن را قبول دارند)، که زنجبیل آن را جالب توجه تر ساخته و گلابی آن را نرم می سازد با گل نرگس، میخک صد پَر و یاسمن جذابیت و زیبائی پیدا می کند. یک ظرف چینی قدیمی، اصالت و نجابت شرقی اش را از طریق درخت کندر، چرم، و عنبر منتشر ساخته و پراکنده می سازد

به مانند شاهدخت توران دات، این عطر بسیار جذّاب با دسته گل کاسبرگی اش به جذابیت و زیبائی جریان هوای تازه ای می دهد. شکوفۀ پرتقال متقاعد کننده (متقاعد کننده در اینجا یعنی اینکه همگان زیبائی آن را قبول دارند)، که زنجبیل آن را جالب توجه تر ساخته و گلابی آن را نرم می سازد با گل نرگس، میخک صد پَر و یاسمن جذابیت و زیبائی پیدا می کند. یک ظرف چینی قدیمی، اصالت و نجابت شرقی اش را از طریق درخت کندر، چرم، و عنبر منتشر ساخته و پراکنده می سازد

نوشتن بررسی محصول
  • ثبت بررسی محصول تنها برای کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، مجاز است.
  • بد
  • عالی
بالا